BillyftbordMarcoLift Bil används för att transportera bilar till och från olika våningsplan i t ex försäljningslokaler, utställningslokaler och parkeringshus. Lyftbordet är avsett för transport av bilar och inte för personbefordran. MarcoLift Bil är endast avsett för jämnt utbredd last och kan inte användas som ett traditionellt lyftbord. Speciell manöver- och användarinstruktion gäller. Installeras enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

9 produkter