EkonomilyftbordMarcoLift Ekonomi MO är en lyftbordsmodell som finns i två varianter som kan jämföras med MarcoLift Enkel M1 och MarcoLift Låg ML. MarcoLift Ekonomi MO finns endast i standardutförande när det gäller utformning och färgsättning och kan inte erhållas i specialutförande, förses med extra utrustning eller kundanpassas. MarcoLift Ekonomi MO är inte avsett att användas för kontinuerlig drift i produktionslinjer eller liknande.

3 produkter