LängdsaxbordMarcoLift Lång. När långt gods med stor vikt ska hanteras krävs ofta ett lyftbord med särskilda kvalifikationer och då blir lyftbord typ MarcoLift Lång aktuellt. MarcoLift Lång förses med två eller flera saxpaket i rad för att erhålla önskad lyftplattformslängd och lyftkapacitet. I princip görs en kombination av flera MarcoLift Enkel. Saxpaketens lyftrörelse arbetar med en styrd synkronisering för att få parallell lyftfunktion.

Visar 1–12 av 37 resultat