Nedsänkt cirkulär vändskiva

Nedsänkt cirkulär vändskiva

Nedsänkt cirkulär vändskiva

Vändskiva nedsänkt och integrerad med lyftplattformen på lyftbordet.