Portal

Portal

Portal

Fungerar som skyddsräcke när lyftbordet är i nedläge.

I uppläge medges fri passage 2000 mm högt.