Tilt

Tilt

Tilt

Lyftbordet kan förses med hydraulisk tilt – max 90°.