Trådgaller

Trådgaller

Trådgaller

Skyddar lyftbordet från damm och smuts ibesvärliga arbetsmiljöer. Bälgen är lämplig för utomhusanvändning som skydd för väder och vind.

I de fall då fara för personskada finns inhägnas lyftbordet med trådgaller.Trådgaller kan även skydda bordet från åverkan.